Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen

Regels van de leerplichtwet

Alle kinderen vanaf 5 jaar vallen in Nederland onder de leerplichtwet. In uitzonderlijke gevallen mag de schooldirecteur verlof verlenen. De regels hiervoor staan op de website van de onderwijsinspectie.

Aanvraagformulier voor verlof

Als u extra verlof wilt aanvragen voor uw kind dan kunt u dit doen bij onze directeur die u het formulier ‘aanvraag verlof buiten de schoolvakanties’ kan verstrekken. U kunt het aanvraagformulier ook hier downloaden en ingevuld bij de directeur inleveren.

Absentie


Als een kind door ziekte of andere redenen niet op school kan komen, dan horen we dat graag van de ouders, vóór aanvang van de les. U gebruikt hiervoor de Parro-app waarmee u rechtstreeks een bericht kan sturen naar de leerkracht. Indien u Parro niet kunt gebruiken, dan kunt u de absentie telefonisch melden via 0591 - 357 346 of met een briefje. Mocht er geen bericht zijn, dan nemen we telefonisch contact op, om na te gaan waar het kind is.